20 سال تجربه صادرات مواد شیمیایی با 42000 کارگاه و انبار.

Molecular Sieve 13X APG

غربال مولکولی APG 13X، شکل سدیم کریستال نوع X است و منافذ بسیار بزرگتری نسبت به نوع A دارد کریستال ها. آی تی اراده جذب مولکول هایی با قطر جنبشی کمتر از 9آngstrom (0.9nm) و موارد بزرگتر را حذف کنید.

ایکساینتائوغربال مولکولی APG 13X، بالاترین ظرفیت نظری جاذب های رایج و نرخ انتقال جرم بسیار خوب است. می‌تواند ناخالصی‌های بزرگ‌تر از آن را که در کریستال‌های نوع A جای می‌گیرد حذف کند و همکار استمترمترonly برای جدا کردن استفاده می شودن2 از جانبO2.

I am product title
قطعات
نام:
محتوا:
پست الکترونیک:
1
جمع: 1 صفحه
社媒暂无评论
چت آنلاین 编辑模式下无法使用
پیغامتان را بگذارید وارد ...
Dear customer, there are too many consultants at present, and you may not be able to reply in time. You can describe what you want, and we will reply you in time.Contact E-mail:export@xt988.com,Tel:+86-799-6611966