20 سال تجربه صادرات مواد شیمیایی با 42000 کارگاه و انبار.

غربال مولکولی 5A

غربال مولکولی 5A، یک سیلیکات آلومینا قلیایی است. منt شکل کلسیمی استتیype ساختار کریستالی. آی تیدارای باز شدن منافذ موثر 5 آنگستروم است(0.5 نانومتر). مولکول هایی با قطر جنبشی کمتر از 5 را جذب می کندآngstrom و موارد بزرگتر را حذف کنید.

غربال مولکولی Xintao 5A، دارای جذب انتخابی بالا و سرعت جذب سریع است. به ویژه برای دستگاه PSA مناسب است.


I am product title
قطعات
نام:
محتوا:
پست الکترونیک:
1
جمع: 1 صفحه
社媒暂无评论
چت آنلاین 编辑模式下无法使用
پیغامتان را بگذارید وارد ...
Dear customer, there are too many consultants at present, and you may not be able to reply in time. You can describe what you want, and we will reply you in time.Contact E-mail:export@xt988.com,Tel:+86-799-6611966