20 سال تجربه صادرات مواد شیمیایی با 42000 کارگاه و انبار.

غربال مولکولی 13X

غربال مولکولی 13X، شکل سدیم کریستال نوع X است و منافذ بسیار بزرگتری نسبت به کریستال های نوع A دارد.. مولکول هایی با قطر جنبشی کمتر از 10 آنگستروم را جذب می کند(1.0nm) و موارد بزرگتر را حذف کنید.

غربال مولکولی Xintao 13X، دارای بالاترین ظرفیت نظری جاذب های رایج و سرعت انتقال جرم بسیار خوب است.این عمدتا در پزشکی و خشک کردن سیستم فشرده سازی هوا استفاده می شود.

1
جمع: 1 صفحه
社媒暂无评论
چت آنلاین 编辑模式下无法使用
پیغامتان را بگذارید وارد ...
Dear customer, there are too many consultants at present, and you may not be able to reply in time. You can describe what you want, and we will reply you in time.Contact E-mail:export@xt988.com,Tel:+86-799-6611966